Bộ Xử Lý Micro DBX – 286A

5.640.000 VND

Bộ Xử Lý Micro DBX – 286A – bộ vi xử lý có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp, có tất cả các tính năng cần thiết, bao gồm cả kiểm soát được đầu vào phạm vi rộng, có thể chuyển đổi phantom power 48V và một 80Hz cao qua bộ lọc.

Gọi ngay
Bản đồ